image banner
Xây dựng Đồng Xoài thành đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh
Lượt xem: 114
- “Quy hoạch và đầu tư xây dựng thành phố Đồng Xoài thành đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh”. Đây là một trong những nội dung rất đáng chú ý trong Kết luận số 409 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành về phát triển đô thị thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025, định hưởng đến năm 2030.
Kết luận 409 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước thể hiện rõ 3 quan điểm lớn trong phát triển đô thị thành phố Đồng Xoài đó là: Thứ nhất, quy hoạch và đầu tư xây dựng thành phố Đồng Xoài thành đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh, có năng lực cạnh tranh cao, trở thành động lực phát triển của tỉnh.
Thứ hai, phát triển đô thị hiện đại trên cơ sở bảo đảm kết hợp hài hoà giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị hiện hữu với phát triển đô thị mới đồng bộ, hiện đại.
Thứ ba, phát triển đô thị sinh thái gắn với cảnh quan, đô thị thông minh; bảo đảm tính thống nhất, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng công nghệ thông tin, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng tương tác, hoạt động đồng bộ của đô thị thông minh cũng như giữa các đô thị thông minh.
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định: Thành phố Đồng Xoài là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế và văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh Bình Phước, nằm trong tam giác phát triển Đồng Xoài - Đồng Phú - Chơn Thành.
Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến thành phố, sự đồng lòng, quyết tâm cao độ của chính quyền và nhân dân thành phố, hệ thống hạ tầng trên địa bàn Đồng Xoài đã được nâng cấp, đầu tư xây mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt nhất đời sống nhân dân. Đồng Xoài đã phát triển nhanh chóng, từng bước trở thành một đô thị quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển đô thị Đồng Xoài còn tồn tại một số bất cập; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế của thành phố chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị hiện nay. Chưa phát triển đô thị một cách đồng bộ, hiện đại, đẹp, xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa và an ninh - quốc phòng của tỉnh.
Mục tiêu chung quy hoạch thành phố Đồng Xoài theo những tiêu chí về điều kiện và chất lượng môi trường sống bảo đảm hiện đại, sinh thái, thông minh, hướng đến chất lượng cuộc sống cao và sự phát triển bền vững của đô thị. Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. Kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân thành phố. Xây dựng đô thị sinh thái trên cơ sở các tiêu chuẩn về kiến trúc sinh thái, giao thông sinh thái, công nghiệp sinh thái hướng đến một mô hình kinh tế xanh với những tiêu chí rõ ràng.
Kết luận định hướng phát triển thành phố thông minh hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững; khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đạt 50% diện tích đô thị có đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Dân số thành phố Đồng Xoài khoảng 130.000 người. Tỷ lệ đô thị hoá đạt 92,3%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt trên 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 133 triệu đồng/năm vào năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 5.000 tỷ đồng, bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách.
Tỉ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đạt khoảng 15-20%, diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6-9 m2/người; đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị đạt từ 5m2/người trở lên. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 29m2/người.
Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt trên 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 200 triệu đồng năm vào năm 2030, tổng thu ngân sách đạt 10.000 tỷ đồng, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách.
Dân số thành phố Đồng Xoài khoảng 210.000 người; tỷ lệ đô thị hiện đại đạt 96%. Tỷ lệ đất giao thông/đất xây dựng đạt khoảng 20-26%, diện tích cây xanh bình quân/người dân đô thị đạt khoảng 8-10 m2/người; tỷ lệ đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị đạt từ 6m2/người trở lên. Phát triển thêm từ các dự án khu dân cư, khu đô thị mới theo mô hình khu đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh có chức năng hỗn hợp với diện tích sử dụng đất khoảng 1.000 ha. Đến năm 2030, là trung tâm đô thị cấp vùng đạt chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo, được công nhận là đô thị loại II.
Từ những quan điểm và mục tiêu nêu trên, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để phát triển đô thị thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025, định hưởng đến năm 2030.
anh tin bai
anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • 3
  • 79
  • 760
  • 41271
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TÂN THIỆN

Địa chỉ : Trần Quang Khải, khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.862.333

Chịu trách nhiệm : UBND phường Tân Thiện

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị