image banner
 • anh-dai-dien

  1. TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

  Họ tên: Dương Quốc Hưng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường

  Họ tên: Phạm Văn Thắng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường

  Họ tên: Phạm Thị Hường

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

  Họ tên: Dương Quốc Hưng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch HĐND phường

  Họ tên: Nguyễn Xuân Hưng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Phó bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường

  Họ tên: Phạm Văn Thắng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường

  Họ tên: Nguyễn Hữu Hưng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường

  Họ tên: Vũ Hồng Khanh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN phường

  Họ tên: Lê Hoàng Anh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch UBMTTQVN phường

  Họ tên: Trần Thị Kim Huệ

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Công đoàn phường

  Họ tên: Đinh Thị Ngọc Hạnh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch Hội LHPN phường

  Họ tên: Phạm Thị Ánh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch Hội Nông dân phường

  Họ tên: Phạm Thị Hiền

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường

  Họ tên: Lộc Thị Phượng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

  Họ tên: Trịnh Đình Đào

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường

  Họ tên: Bùi Viết Tiểng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đoàn TN

  Họ tên: Đào Việt Thắng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó bí thư Đoàn TN

  Họ tên: Phạm Thị Ngọc Phú

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Công chức Văn phòng- Thống kê phường

  Họ tên: Trần Thị Loan

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Công chức Văn phòng- Thống kê phường

  Họ tên: Phạm Thị Hà

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. CB Văn phòng- Thống kê phường

  Họ tên: Lê Quý Tuân

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Công chức Địa chính- Xây dựng

  Họ tên: Lê Thu Trang

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Công chức Tài chính- Kế toán

  Họ tên: Nguyễn Thị Thúy

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. Công chức Tài chính- Kế toán

  Họ tên: Mai Danh Thường

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  7. Công chức Tư pháp- Hộ tịch

  Họ tên: Đặng Thị Thu Phương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  8. Công chúc Tư pháp- Hộ tịch

  Họ tên: Bùi Xuân Toản

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  9. Công chức Văn hóa- Xã hội

  Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Phước

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  10. Công chức Văn hóa- Xã hội

  Họ tên: Nguyễn Thị Xiển

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chỉ huy trưởng Ban CHQS

  Họ tên: Cao Xuân Mạnh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Chỉ huy phó Ban CHQS

  Họ tên: Nguyễn Thành Đồng

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Chỉ huy phó Ban CHQS

  Họ tên: Lê Tám Phương

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND PHƯỜNG TÂN THIỆN

Địa chỉ : Trần Quang Khải, khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.862.333

Chịu trách nhiệm : UBND phường Tân Thiện

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị